Kto masíruje moje dieťatko?

  • Deti na kurze masáž dojčiat masíruje rodič, pestún. Masáž bábätka je pre rodiča, pesúna a dieťa čas, kedy sú obaja 100% prítomní a zameraní jeden na druhého. Komunikácia medzi nimi nadobúda nový rozmer a vytvára sa priestor pre mimoslovné, silno zmyslové vnímanie, ktoré skutočne zázračným spôsobom prehlbuje puto. Upevňuje väzbu a rozvíja vzájomný vzťah.