ACCESS BARS®

Ide o veľmi jednoduchú, ale účinnú techniku. Terapia je  zameraná na jemné ošetrenie 32 bodov na hlave, čím sa spúšťa hlboká relaxácia, čistenie doteraz nadobudnutých postojov, myšlienok a emócií a dochádza k otvoreniu vedomia.

Čo keby existoval spôsob, ako znížiť hluk vo vašej hlave bez toho, aby ste museli hodiny  meditovať? Čo keby ste mohli stlačiť tlačidlo a stlmiť ten hlas vo vašej hlave, ktorý vám hovorí, že nie ste dosť dobrý alebo že nemôžete dosiahnuť to, o čom snívate? 

BARs je 32 bodov v oblasti hlavy, niečo ako úložisko všetkých myšlienok, pocitov, emócií, postojov a presvedčení, ktoré si v priebehu života vytvárame, a ktoré v nás zostávajú uložené vo vedomí i podvedomí. Počas terapie sa jemným dotykom určitej kombinácie bodov rozprúdi ich energia. Potom sa informácia s negatívnym nábojom môže rozpustiť.
To nepotrebné, častokrát prevzaté (názory, presvedčenia…. od iných ľudí, s ktorými sme sa stotožnili a „fungujeme“ podľa nich) po rozpustení či pretvorení, zrušení …. uvoľní priestor pre naše vlastné myšlienky, názory, presvedčenia …. Môžeme byť sami sebou 
Zmení sa váš doterajší spôsob vnímania života. Onedlho začne dochádzať k zmenám v živote . 

Priebeh terapie

Na úvod vediem s klientom rozhovor ak má záujem. Ak nehce klient svoje trápenia zdielať, tolerujeme jeho rozhodnutie

Počas ďalšej časti terapie  sú spustené Barsy. Sú to nástroje, ktoré rozpustia myšlienky, ktoré máte uložené hlboko v podvedomí. Možno po niečom túžite, možno k zmene vám  pomôže táto terapia

Naštartuje sa proces, pri ktorom dochádza k uvoľneniu a vyčisteniu myšlienok, pocitov a emócií. Postupne dochádza ku zrušeniu našich obmedzení a programov, ktoré si podvedome vo svojom živote vytvárame a ktoré nám bránia žiť šťastný život . Odchádza všetko čo je pripravené, aby z nášho života odišlo. Všetko čo nám už neslúži a čo nepotrebujeme.

 Keby si si mohol/la vybrať svoju budúcnosť dnes čo by si urobil/a?

Pre čo by si sa rozhodol/la?

Žime v otázke, prídu nám odpovede. Vypmime autopilota. Žime vedome. Dajme priestor novým veciam. Nech sa nám dejú milé stretnutia. radosti čo nám dušu pohladia, Nájdeme svoj stred a vieru  sami v seba. Zobuďme tvorivosť a radosť z maličkostí ,ktoré sme nevnímali.

 

Účinky ACCESS BARS®

 • Odstránenie bolesti

 • Odstránenie  migrény, alergií, astmy,

 • Naštartovanie samoozdravných procesov v tele, urýchlenie hojenia a rehabilitácie po lekárskych zákrokoch, úrazoch

 • Uvoľnenie stresu a napätia

 • Pomoc pri obtiažnych životných situáciach

 • Odbúranie únavy a vyčerpanosti, zvýšenie životnej energie

 • Odstránenie psychických potiaží ako je depresia, úzkosť, strachy, fóbie

 • Vedie k celkovému rozvoju osobnosti na psychickej a fyzickej úrovni

 • Zkľudnenie hyperaktivity u detí 

 • Hlbšia relaxácia a neprerušovaný spánok

 • Vhodný pre autistov a ľudí s Alzheimerom

 • Menej reakčnosti na podnety a viac pocitu pokoja

 • Klient sa po terapii cíti uvoľnený, spokojný a bezstarostný.  

 Neexistuje správny alebo nesprávny spôsob prijímania Barsov.  Každé stretnutie je iné. Najlepší spôsob, ako zistiť, aké budú pre vás Access Bars, je vyskúšať si to !